„Czas honoru: Powstanie” w film.onet.pl

W serwisie film.onet.pl ukazała się relacja z planu „Czasu honoru: Powstanie Warszawskie”.

Adam opowiada o czołgach i o wojnie totalnej.

Adam Fidusiewicz - film.onet.pl