„Między Ziemią a Niebem”: Adam Fidusiewicz o Pamięci Narodowej

Adam Fidusiewicz wystąpił w programie „Między Ziemią a Niebem”, w którym poruszono temat 75. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
Gośćmi byli: ks. Manfred Deselaers , Pani Hanna Szczepanowska ( Harcerka Szarych Szeregów i uczestniczka Powstania Warszawskiego ) oraz dyrektor Muzeum Historii Polski Pan Robert Kostro.

Adam uważa, że praca w serialu „Czas honoru: Powstanie” jest dla niego okazją do podtrzymania Pamięci Narodowej. Stałe mówienie o pewnych wydarzeniach jest formą oddania czci tym, którzy zamilkli na zawsze. Fidusiewicz pragnął wykonać powierzoną mu rolę powstańca (Wilka) z pełną świadomością i starannością, możliwie mądrze jak tylko potrafił, tak aby historia jego bohatera dotknęła widza i zmusiła do rozważań nad tematem Powstania Warszawskiego. Adam uważa, że jeśli choć jeden widz dzięki serialowi „Czas honoru: Powstanie” sięgnie do literatury źródłowej będzie to wielki sukces.

Wypowiedź młodego aktora zaczyna się w 26. minucie nagrania (zaraz po reklamach).

Adam Fidusiewicz w programie "Między Niebem a Ziemią"