Kontakt

Adam Fidusiewicz

(+48) 507286670

adam@fidusiewicz.pl

Agentka

Magdalena Czerwiec

(+48) 609554603

magdalena.czerwiec@gmail.com